Na het succes van het boek: De kracht van groeitaal is er nu

Een boek en een kwartet!

Weet je waarom groeitaal kinderen helpt om zich te ontwikkelen?

 • Zodat een kind zijn best doet

  ✔Jezelf inzetten

  ✔Uitdagingen aangaan

  ✔Iets doen wat je nog niet zo goed kunt

  ✔Je best doen voor iets wat makkelijk is

  ✔Fouten durven maken

 • Zodat een kind leert omgaan met tegenslagen

  ✔Omgaan met emoties (bang, boos, blij, bedroefd)

  ✔Accepteren

  ✔Doorzetten als het tegenzit

  ✔Een andere manier verzinnen om het aan te pakken

  ✔Een andere manier verzinnen om er mee om te gaan

  ✔Wat kan ik veranderen? Waar heb ik wel invloed op?

 • Zodat een kind zelfvertrouwen ontwikkeld

  ✔Succeservaringen op doen

  ✔Ik zag er zo tegenop maar achteraf viel het best mee

  ✔Trots zijn op jezelf

  ✔Positief denken en doen

  ✔Om kunnen gaan met emoties